Místní organizace Českého rybářského svazu v Novém Jáchymově spravuje dva rybníky, které se nachází v katastru obce, a to Monstranský a Prostřední. Extrémní sucha uplynulých dnů zatím nijak významně neovlivnila počty ryb.

„Škody na rybách jsou zatím minimální, voda je ale v hrozném stavu,“ uvedl za místní organizaci Českého rybářského svazu v Novém Jáchymově Aleš Pastyřík s tím, že pokud budou sucha pokračovat, bude muset místní rybářská organizace opatřit vzduchování a čerpadla do vody.

Přestože se správci rybníků zatím nepotýkají se zásadním úhynem ryb, kvalita a hladina vody je velmi špatná, a to zejména v Prostředním rybníku. „Situace už začíná být kritická. Na Prostředním rybníku se voda začíná rapidně kazit, už teď je zelená,“ konstatoval Aleš Pastyřík a dodal, že v Prostředním rybníku v současné době chybí přibližně půl metru vody.

Monstranský rybník se podle jeho slov zatím nachází v poměrně dobrém stavu. „Je na tom celkem dobře, protože hadicemi pomalu přepouštíme vodu z jednoho rybníku do druhého. Musíme zajistit alespoň nějaký přítok do rybníka i pro případ, že by v obecních studních nebyla voda,“ poznamenal Aleš Pastyřík. V důsledku extrémního sucha není v rybářských revírech Nového Jáchymova chytání ryb nijak omezeno.

Ve Zdicích je situace o něco lepší. Kvůli sobotním krátkým prudkým dešťům na přítoku se hladina Stroupínského potoka, jednoho z rybářských revírů pod správnou místní rybářské organizace, začala zvedat. „Doufám, že to už bude v pořádku,“ okomentoval Jiří Chramosta, hospodář místní organizace Českého rybářského svazu. Ta v okolí spravuje i rybářské revíry na Červeném potoku a ve spodní části řeky Litavky.

V revírech pod správou místní rybářské organizace zatím není rybolov nijak omezován.

Zdičtí rybáři se také starají o dva chovné rybníky, Nový a Horní, které se nacházejí za městským koupalištěm. Kvalita vod pod správou místní organizace Českého rybářského svazu je pod průměrem. Přesto zdejší rybáři nezaznamenali žádný zásadní úhyn ryb. „Jediné, co se v těchto podmínkách dá pro udržení ryb při životě dělat, je umělé provzdušňování vody, aby se ryby neudusily,“ podotkl Jiří Chramosta.

Ani nádrže v okolí Králova Dvora netrpí v současných vedrech úbytkem ryb, kvalita vody je ale špatná.

Samostatně hospodařící místní organizace Českého rybářského svazu spravuje chovné rybníky v Králově Dvoře, Popovicích, Zdicích a Hudlicích.

Organizace v suchých dnech musí provzdušňovat rybníky, aby se ryby neudusily. „Na rybnících pouštíme aerátory a všemi možnými způsoby se snažíme, aby byly přítoky co nejsilnější,“ poznamenal hospodář místní rybářské organizace Daniel Veselý s tím, že organizace zatím údržbu nádrží zvládá. Pokud bude situace se suchem pokračovat jako doposud, rybáři by si s ní měli poradit. Jakýkoliv zásadní pokles kyslíku ve vodě by pak řešili transportem ryb.

Správci rybníků v okolí Žebráka zatím rovněž neregistrovali jakýkoliv zásadní úhyn ryb. „Podmínky jsou tak nějak v normě. Ryby jsou v našich nádržích odolné vzhledem ke stavu přítoků, které do rybníků celý rok tečou,“ uvedl Josef Ulbert, hospodář místní organizace Českého rybářského svazu v Žebráku, která spravuje chovné rybníky v okolí Žebráka, třeba v Cerhovicích a Bzové. Hůře je na tom sportovní rybník v Točníku, kterému v současné době chybí značné množství vody. „Voda tam klesla o nějakých 60 centimetrů,“ přiblížil Josef Ulbert.

Úhyn ryb zatím nepotkal ani chovné rybníky pod správou berounské místní organizace Českého rybářského svazu, a to i přesto, že do nádrže Suchá luka a nádrže v Brdatkách teče velmi málo vody. „Počasí je extrémní, proto musíme dělat průběžná opatření. Ryby zatím přežívají, nemáme hlášený žádný úhyn,“ poznamenal hospodář místní organizace Karel Vildmon.

Stanislav Vaculík