Obec získala již v roce 2013 finanční dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova na vybudování naučné stezky, která by historii těchto událostí připomínala. „Italští přistěhovalci žili tady u nás v Chyňavě, na Podkozí, v Libečově a v Malých Přílepech, všechny vesnice vlastně patří pod Chyňavu,“ přiblížila Jaromíra Beerová. Právě té mohou občané vděčit za vznik Stezky česko-italského přátelství v obci. „Chtěla jsem nějak připomenout tyhle smutné osudy, a tak se mi podařilo získat dotaci a díky ní jsem zde vybudovala se svým synem Stezku česko-italského přátelství,“ zdůraznila.

Stezka čítá celkem jedenáct zastávek přímo v Chyňavě a po jedné zastávce v každé z přilehlých obcí, v nichž italští vysídlenci byli nuceni pobývat. Informační tabule jsou v českém, italském a anglickém jazyce. Vždy odkazují na určité místo, které je spojeno právě s česko-italským životem. Na téměř patnáctikilometrové stezce se tak zájemci zastaví na místech, kde vysídlenci čtyři roky pobývali, kam jejich děti chodily do školy nebo kde někteří našli věčný odpočinek.

Podle Jarmily Beerové se jedná o republikový unikát, který prohlubuje i dnes přátelství mezi Českou republikou a Itálií. „Ve Valle di Ledro zase mají Italové na oplátku ulici pojmenovanou via Chyňava, mimo jiné je tam i via Příbram nebo via Nový Knín,“ dodala k vzájemné připomínce této doby Beerová.

Chyňava ovšem není jediným místem na Berounsku, které by si osudy Italů připomínalo. V létě například vznikla výstava v Hořovicích dokumentující historii zdejšího zámku, kdy sloužil jako internační tábor pro italské vojáky. Muzeum Hořovicka zároveň hledá příbuzné hostitelských rodin italských vysídlenců, případně občany, kteří by disponovali bližšími informacemi o tomto přesídlení. Ti mohou kontaktovat pracovníky muzea nebo se obrátit na email: horovice@muzeum-beroun.cz.