Nevadí, můžete totiž podpořit dobrou věc a knihu darovat do dobročinného bazárku, který pořádá Městská knihovna v Berouně. „Druhý Charitativní bazar knih se uskuteční ve středu 18. března od 8:30 do 17:00 hodin ve vestibulu knihovny. V případě, že budete chtít věnovat knihy do bazaru, můžete tak učinit až do pátku 13. března," uvádějí berounské knihovnice.

Protože se jedná o charitativní akci, peníze z bazárku budou použity na dobrou věc. „Výtěžek bude tentokrát věnován Stacionáři sv. Anežky České pro seniory při Farní charitě Beroun. Stacionář pracuje převážně se seniory trpícími poruchami paměti způsobenými např. Alzheimerovou chorobou," vysvětlily knihovnice.