Společně s císařem, jeho manželkou Eliškou Pomořanskou a desítkami jezdců na koních i dvořanů v povozech, můžete na Karlštejn vyrazit i vy.

Průvod navazuje na tradici z dávné historie. Její kořeny spadají do doby vlády císaře Karla IV., který uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na svém venkovském sídle, na hradě Karlštejně, a vždy po Velikonocích je nechával v Praze ukazovat věřícím. Po nějaké době byly klenoty vráceny zpět na Karlštejn a právě jejich cesta z Prahy na Karlštejn byla námětem Královského průvodu.

Akci provází pestrý zábavný program, který se koná ve všech městech a obcích, kterými královský průvod projíždí. Doprovodný program probíhá v místech zastávek průvodu i před příchodem císaře i po jeho odjezdu.

V sobotu večer průvod dorazí na nádvoří Dobřichovického zámku, kde  mohou jeho účastníci v 20. 30 hodin zhlédnout muzikál Noc na Karlštejně. Představí se v něm Vladimír Čech, Jan Rosák i Pavel Vítek.