Letos už po deváté pojede na hrad Karlštejn, který Karel IV. začal stavět v roce 1348 a stavebně dokončil v roce 1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži, královský průvod. V jeho čele, stejně jako při uplynulých ročnících, pojede Karel IV. se svojí družinou.

Královský průvod na rozdíl od historie nevyjede z Prahy, ale z Radotína a poveze české korunovační klenoty na hrad Karlštejn, aby je po dvoudenním putování uschoval za kamennými zdmi oblíbeného císařova hradu.

Devátý ročník Královského průvodu pořádá již po druhé město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn.
Korunovační klenoty byly na Karlštejně na počátku husitských válek uloženy z bezpečnostních důvodů a byly zde s krátkými přestávkami uloženy téměř 200 let. Proto se pravidelně každý rok koná Královský průvod na hrad Karlštejn.

Karel Čtvrtý císař Římský se svou královnou Alžbětou Pomořanskou a svou družinou vyjede v sobotu dne 6. června po 14 hodině z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc.

V neděli po 10 hodině se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. I v letošním roce bude cesta Karla IV. tajná.

Hlavních rolí v Průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se objeví opět sympatický Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou si stejně jako loni zahraje Monika Vaňková.

Na trase průvodu bude pro císaře i jeho družinu připraveno slavnostní uvítání a dobová hostina na císařovu počest.
Součástí dvoudenních oslav je také muzikál Noc na Karlštejně, který mohou zájemci zhlédnout v pátek 5. června a v sobotu 6. června od 21. hodin na nádvoří zámku Dobřichovice.

Tento muzikál se v areálu Dobřichovického zámku hrál poprvé v létě 2006.