K těm patří nejen činnost spojené s přechodem státní hranice, ať už jde o osoby, oběh zboží s cizinou či dohled na dodržování úmluvy o ochraně ohrožených živočichů a planě rostoucích rostlin. Celníci také například bdí nad plněním daňových povinností (s čímž souvisí také kontroly kolků na alkoholu i tabákových výrobcích nebo nakládání s pohonnými hmotami, stejně jako pátrání po nelegálních tabákových manufakturách), odhalují padělky značkového zboží, hledají drogy, kontrolují dálniční nálepky či vybírají finanční pohledávky státu.

Krajský úřad v úterý informoval, že zlatý čestný odznak z rukou ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj Jana Václavíčka převzala i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Jde prý o poděkování za vstřícný přístup při spolupráci v různých oblastech: dopravy, ale i sociálních věcí či školství. Jako příklad součinnosti uvádí hejtmanství společný projekt zaměřený na prezentaci činnosti celníků obyvatelům domovů pro seniory. Zde je cílem seznamovat klienty s problematikou duševního vlastnictví, padělků a nelegálních napodobenin značkových výrobků, aby byli lépe připraveni na nekalé praktiky takzvaných „šmejdů“.

Hejtmanka činnost celníků oceňuje také z pohledu peněz – chválí součinnost s finanční správou a podíl na zajišťování příjmů státního rozpočtu. „Jak dnes zaznělo, středočeští celníci se podílejí čtyřiceti procenty na celkovém odvodu celé celní správy. Jen v loňském roce odvedl středočeský celní úřad do státního rozpočtu úctyhodných 68 miliard korun,“ zdůraznila.