Kanalizace a čistírna odpadních vod je v Nižboru už po zkušebním provozu..„V listopadu jsme zažádali o uvedení do trvalého provozu a nyní nás čeká vyhodnocení zkušebního, které by mělo být v únoru. To za nás ale zajistí Vodovody a kanalizace Beroun, které mají čistírnu odpadních vod i kanalizační rozvody v nájmu,“ uvedla starostka Nižboru Kateřina Zusková.

Obec musí splnit ekologické limity

Vyhodnocení provozu je pro obec velmi důležité. „Je jedním z kritérií pro posouzení, zda nebudeme muset vracet státní dotaci, kterou jsme na kanalizaci získali. Celá investiční akce stála 86 milionů korun. Dotace byla 60 milionů korun. Kromě toho, že jsme museli vybudovat kanalizaci
a čistírnu v daném termínu, metrech i parametrech, musíme splnit ekologické limity. Mezi ně patří také povinnost odstranit určitý počet tun znečištěných látek. Tyto limity se sledují, a to velmi tvrdě,“ upozornila starostka.

Aby představitelé Nižboru všechna stanovená kritéria dotace splnili, honí majitele nemovitostí, aby se na kanalizaci co nejdříve připojili. „Zatím nemáme vyhráno, ale velká většina lidí se už napojila. S nikým jsme zatím tak vážné problémy, že by přišel a řekl, že se v životě nenapojí, neměli,“ informovala starostka.

Kanalizační přípojku nemá v Nižboru už jen deset domů. Přestože má obec kombinovanou kanalizaci, zaplatili lidé za gravitační přípojku jen 3500 korun. „Vyšli jsme občanům vstříc. Za tyto peníze získali přípojku až na hranici pozemku, měli v nich zahrnutou revizní šachtičku a návštěvu projektanta, který jim namaloval projekt a vyřídil stavební povolení. Za tlakovou přípojku neplatili lidé obci nic,“ vypočítala Kateřina Zusková.

Podle ní by byl nesmysl stavět v obci pouze tlakovou kanalizaci. „V Nižboru máme jen o málo více gravitačních přípojek než tlakových. Tam, kde je to ale jen trochu možné, by byla chyba gravitační kanalizaci nevybudovat, i když by byla tlaková levnější. Proč zbytečně obtěžovat občany něčím, co je zcela zbytečné,“ řekla starostka. Pro tlakové přípojky obec vytvořila rezervní fond ve výši 200 tisíc korun.

„V případě, že se za pět let někomu čerpadlo porouchá, přispějeme mu z fondu na opravu. Nechceme to nechat jen na občanech,“ dodala Zusková.

 

Fakta:

  • Kombinovaná kanalizace stála Nižbor 86 milionů korun.
  • 69 milionů obec získala prostřednictvím dotace
  • Za gravitační přípojky zaplatili majitelé nemovitostí 3,5 tisíce .
  • Za tlakové přípojky, kterých je v Nižboru 90, obec nevybírala žádný poplatek.
  • Obyvatelé obou druhů přípojek platí stočné 22 korun/ kubík.
  • Majitelé tlakových přípojek platí na stočném stejný počet kubíků jako na vodném.