A zásahů do objektu bude potřeba hodně.

V současné době ale město Beroun provoz stadionu nezajišťuje. Jak se zástupci Berouna s vedením Dynatelu domluvili, firma povede provoz stadionu do konce září, aby dokončila závazky vyplývající ze smlouvy.

Poté převezme zimní stadion sousední Aquapark Beroun. Od nového roku plánujeme vznik nové městské organizace, která by měla na starost provoz parkovišť a sportovišť. Tato organizace bude následně zajišťovat i provoz zimního stadionu," informoval o plánovaných krocích města Beroun starosta Ivan Kůs.

Celý koncept dalšího řízení jak parkovišť, která nyní přechází pod město Beroun z technických služeb, tak i sportovišť, se nyní projednává.

Město Beroun v současnosti zjišťuje, jaký je stav zimního stadionu a dává dohromady seznat nejnutnějších oprav. „Například je nutné zajistit, aby na stadionu všude tekla pitná voda. Tak tomu dosud nebylo. Potřebujeme kvalitní vodu pro výrobu ledu. Potřeba je zajistit zprovoznění bufetu, připravit stadion na novou sezónu. Úkolů je před námi hodně," dodal berounský starosta Ivan Kůs.