A ujít si nenechte ani sobotní vydání. Najdete zde rozhovor s Ondřejem Vaculíkem, spoluzakladatelem Občanského fóra v Hořovicích. Zároveň vám nabídneme autentické fotografie z listopadových dnů roku 1989 z Berouna. Na revoluci můžete zavzpomínat také se známými osobnostmi regionu.

V seriálu vzpomínek na dobu před Sametovou revolucí a na samotný pževrat budeme pokračovat i celý příští týden.