Radnice musela úsek nejdříve odkoupit, než mohla úpravy zahájit. Na náklady, které dosáhly částky milion osm set tisíc korun, přispěl osmdesáti procenty Státní fond dopravní infrastruktury. Směrem k Berounu se nový asfaltový úsek napojuje na polní cestu, která vede kolem rozvodny a pokračuje podél psího cvičiště berounských kynologů do čtvrti Zavadilka.

Cesta Tetínem

Odtud pak trasa, která je součástí Stezky svaté Ludmily, pokračuje dále po už zrekonstruované komunikaci vedoucí Tetínem. Na tu se na konci obce napojuje také opravená cesta vedoucí dolů k pravému břehu Berounky.

Ostrůvek má zajistit chodcům a cyklistům větší bezpečnost při křížení silnice. „Cyklostezka je dost nahoře a sjíždí se z ní dolů na silnici. Spousta automobilů přijíždí do obce poměrně rychle, navíc tam jezdí i nákladní auta, která bylo potřeba nějak zbrzdit,“ vysvětlil tetínský místostarosta Ondřej Hrdlička.

Nákladný ostrůvek

Cena stavby ostrůvku, která se vyšplhala na dva miliony šest set tisíc korun, byla rovněž spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Jde o docela velkou stavbu, která není vůbec levná. Ostrůvek je navržen tak, aby řidiče při výjezdu z obce nezpomaloval, ovšem při vjezdu ano,“ připomněl starosta Hrdlička.

Snaha o zklidnění dopravy při vjezdu do Tetína začala už před čtyřmi lety, kdy se radnice snažila domluvit s odborem dopravy Středočeského kraje, aby byl na místě instalován semafor. Povolení ale obec nezískala. Podobně nepořídila ani s příčným retardérem. Uspěla až s ostrůvkem.

Po travnaté ploše

Dosud se v tomto místě chodilo po provizorně upravované travnaté ploše. Podle Hrdličky je stavba součástí zvyšování kvality Stezky svaté Ludmily, která spojuje Beroun se Srbskem vedoucí přes Tetín. Jde také o snahu odlehčit cyklostezce na levém břehu Berounky a zároveň chce radnice nalákat cyklisty a turisty do obce. „Navíc se teď k nám lze jednoduše dostat i na elektrokolech,“ připomíná Hrdlička projekt sdílených elektrokol, který byl v Berouně a okolních obcích spuštěn letos v létě. Jde v České republice o vůbec první službu podobného typu.