Tento přibližně kilometr dlouhý úsek se přitom mohlo realizovat již v roce minulém, kdy byla zmíněná Plzeňská ulice rekonstruována, ale jak uvedl místostarosta Dušan Tomčo, tak vzhledem k tomu, jak práce na silnici s firmou, která ji realizovala, probíhaly, rozhodlo město, že zvolí firmu jinou. „Byla velká obava z toho, že firma neudělá svou práci buď dobře nebo včas anebo obojí,“ poznamenal Tomčo.

Rekonstrukcí by měla projít i lávka přes dálnici D5, za kterou cyklostezka, táhnoucí se podél břehu Litavky, již léta stojí. Tímto spojením by vyznavači cyklistiky a běžci, ale i všichni ostatní získali další příhodné místo k provozování svých aktivit. Rekonstrukce zmíněné lávky, na kterou má město plnou dotaci, je ale dost problematická, a to z důvodu koordinace prací, jelikož by v letošním roce měla probíhat i oprava dálnice D5.

„ŘSD střídavě mění harmonogram, takže aktuálně hledáme variantu jak to tam dostat, abychom to zvládli, protože není možné, aby obě rekonstrukce probíhaly současně. “ řekl místostarosta Dušan Tomčo, který nakonec doplnil, že v současné době to vypadá dobře a podle všeho zmíněné práce město zvládne.