Cyklostezka byla zavřená před několika dny kvůli padajícím kamenům. Město Beroun původně čekalo, že se situaci podaří vyřešit do zahájení turistické sezóny.

„Při středeční schůzce, na které kromě zástupců CHKO Český kras byli i starostka a bývalý starosta Srbska, se ukázalo, že úsek bude muset být uzavřený několik měsíců, může se jednat i o rok," konstatoval starosta Berouna Ivan Kůs.

Vzhledem k reálnému nebezpečí, které nyní ve zmiňovaném úseku cyklostezky hrozí, je třeba provést komplexní zhodnocení stavu skal zejména v blízkosti místa zřícení. Podle předběžných odhadů je bohužel zřejmé, že bude třeba zpracovat rozsáhlejší investiční záměr tak, aby byla proti padajícím blokům zabezpečena stezka v celé své šíři a ne jen v místě aktuálního zřícení. „Sanace v této oblasti jsme dělali již v minulosti. Skály jsou z vápence, který snadno podléhá povětrnostním podmínkám, časem by se mohly zřítit další skalní bloky," upozorňuje vedoucí správy CHKO Český kras Josef Mottl. V uzavřené lokalitě hrozí zřícení dalších balvanů. Některé skalní kusy jsou již uvolněné a drží je jen náletové dřeviny. Ani použití ochranných sítí by v tomto případu nepomohlo. Kameny jsou tak velké, že by je síť nezadržela.

„Lidé by měli respektovat zákaz vstupu do těchto míst, jinak hazardují se svým zdravím i životem," dodal místostarosta Michal Mišina.