„Nejprve chceme zjistit možnosti získání dotace," konstatoval starosta města Hořovice Jiří Peřina. Hořovičtí tak reagují na signály z různých lokalit města, někteří jejich obyvatelé si totiž stěžují, že stávající kontejnery na tříděný odpad hyzdí město a jeho ulice.

Pokud by Hořovičtí na akci dotační prostředky opravdu získali, podzemní kontejnery by se mohly objevit například v Anýžově ulici.
„Dalším místem by mohlo být Vísecké náměstí u kostela," pokračuje starosta Hořovic. Podle něj právě toto místo není vhodné pro kontejnery. A to i proto, že se zde často hromadí odpad vedle odpadových nádob.

Hořovičtí vidí výhodu podzemních kontejnerů především v tom, že jsou objemnější. Navíc se díky nim zlepší vzhled lokality. Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík doplnil, že třetím vytipovaným místem pro umístění podzemních kontejnerů je lokalita u bazénu. „I zde je velké množství odpadových nádob," konstatoval Ondřej Vaculík. V tomto případě Hořovičtí očekávají nejmenší komplikace vzhledem k inženýrským sítím. „Nevíme, co je pod zemí. Do místa s větším množstvím těchto sítí a náročnými přeložkami bychom takzvaně nešli," zmínil Ondřej Vaculík.

Snaha o vybudování podzemních kontejnerů je v Hořovicích na samotném začátku. Zástupci technického a dopravního odboru nyní zjišťují dotační možnosti a podmínky s tím spojené. Pro žádost o dotaci je třeba připravit projekt.