Hořovická transfúzní stanice totiž začala spolupracovat s Českým registrem dárců krve.

Potencionální dárce musí splnit několik podmínek. „Kromě výborného zdravotního stavu je nutné, aby se vešel do věkové hranice mezi 
18 – 35 lety. Takový zájemce se musí zaregistrovat a podstoupit vstupní vyšetření, které zahrnuje odběr vzorku krve, ze kterého se testují HLA znaky, což jsou dědičné znaky na povrchu bílých krvinek," uvedla tisková mluvčí hořovické nemocnice Lucie Zemanová.

Právě toto vyšetření mohou zájemci nově podstoupit v hořovické nemocnici, a to pokud jdou darovat krev, nebo i když nepatří mezi dobrovolné dárce krve. „Vstupní zapojení do procesu spočívá ve vyplnění dotazníku a následném odběru krve ze žíly do dvou zkumavek o obsahu 2 ml. Lidé se mohou přihlásit z řad dárců krve, kterým se krev vezme rovnou při odběru, i z řad veřejnosti. Pokud by přišel někdo, kdo nejde darovat krev, tak by odběr byl stejný jako u ambulantních odběrů," popisovala vrchní sestra transfuzní stanice Nemocnice Hořovice Jana Šrámková.´

Jestliže je nalezen vhodný dárce, musí pracovníci registru zkoordinovat vše tak, aby dárce bez potíží podstoupil odběr a jeho krvetvorné buňky byly co nejrychleji převezeny a transplantovány pacientovi. Odběr už neproběhne v hořovické nemocnici, ale v Praze v IKEMu.

Nemocnému je nutné transplantovat krvetvorné buňky co nejshodnějšího dárce a k tomu je třeba mít možnost výběru z co největšího počtu potencionálních dárců. V databázi pražského registru je v současné době zhruba 21 000 dárců. Přestože se toto číslo může zdát vysoké, nestačí a registr potřebuje svou stávající databázi neustále doplňovat. Více informací najdete na www.darujzivot.cz.

Transplantace krvetvorných buněk neboli transplantace kostní dřeně je v dnešní době standardní medicínský postup, jehož cílem je zejména léčba hematologických onemocnění a imunitních i metabolických poruch. Bez kostní dřeně, v níž vznikají a vyvíjejí se všechny krevní buňky lidského těla, je lidský organismus těžce poškozen a ohrožují ho sebemenší infekce.