Každý nový dárce těchto buněk zvyšuje nemocným šance na uzdravení. Vědí do i v Hořovicích. Transfúzní stanice Nemocnice Hořovice s registry dárců spolupracuje už několik let. V republice jsou dva registry, zástupci toho pražského včera uvedli, že hořovická transfúzní stanice patří mezi první, které začaly s registrem spolupracovat. „Je to pro nás obrovská pomoc. My sami nemůžeme na možnost zapsání do registru tolik lidí upozornit," říká na Český registr dárců krvetvorných buněk Marie Kuříková.

Marie Kuříková zmiňuje několik výhod spolupráce s transfuzními stanicemi. Registr zaznamenal po zahájení této spolupráce nárůst dárců a velkou výhodu pro dárce je to, že noví zájemci o zařazení do registru dárců krvetvorných buněk nemusí na prvotní vyšetření do Prahy.

Vedoucí sestra transfúzní stanice Jana Šrámková dodává, že zájemci o zapsání do registru nemusí být dárci krve. Novým dárcem krvetvorných buněk se může stát každý zdravý zájemce ve věku mezi 18 a 35 lety. „Mohou se dostavit od pondělí do čtvrtka mezi 6. a 12. hodinou, pak v době od 12.30 do 14 hodin. Zde vyplní dotazník a odebereme mu dvě zkumavky krve,. Pak už čeká, zda bude vyzván k odběru krvetvorných buněk. Rovněž před vlastním odběrem podstupuje dárce další lékařské vyšetření," upřesnila Jana Šrámková.

Na celém světě je zaregistrováno téměř 29 milionů dobrovolných dárců ochotných pomoci. Ke zvyšování počtu přispívá i hořovická stanice.
Celkový počet zaregistrovaných dárců v pražském registru z hořovické transfúzní stanice je 136 za čtyři a půl roku spolupráce.
„O zařazení do registru mají zájem spolky i studenti," dodává vedoucí sestra Šrámková.