Poskytuje jim totiž možnost poznat život ve fungující rodině, navázat stabilní citové vztahy, a nalézt tak motivaci k vlastnímu pozitivnímu chování.
Je to právě rok, kdy se podařilo zajistit tuto péči pro první dítě z Dětského domova v Letech. Péče je vhodná pro děti školního věku, které nemají kontakt s jinými blízkými lidmi než s učiteli a pracovníky dětského domova, ale existují důvody, které brání jejich zařazení do registru náhradní rodinné péče. Spočívá především ve víkendových a posléze případně i prázdninových pobytech dítěte v hostitelské rodině.

„Zkušenosti z prvního roku hostitelské péče hodnotíme jako veskrze pozitivní. Proto hledáme další zájemce,“ shrnul aktuální zkušenosti při příležitosti ročního výročí zavedení hostitelské péče v Dětském domově Lety Tomáš Řezníček, který je pověřený jeho řízením.

Vhodným zájemcem o hostitelskou péči je osoba, která je trestně bezúhonná, netrpí finančními problémy a má odpovídající bytové podmínky. Žádost se podává přímo v dětských domovech, které o ní také rozhodují, obvykle ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště dítěte nebo rodiny. Pro zájemce není povinná tak náročná příprava jako pro žadatele o jinou formu náhradní rodinné péče (osvojení nebo pěstounství) a její podmínky si určuje každý dětský domov sám.

 

V Dětském domově v Letech žije 32 dětí od 3 do 18 let. Každá rodinná skupina 8 dětí obývá se svými vychovateli jeden ze 4 domečků. Cílem je přiblížit život v domově co nejvíce rodinnému stylu. Domov byl otevřen v roce 2006 a už po prvním roce provozu se zde rozhodli pro hostitelskou péči, jakožto málo využívanou formu pomoci dětem školního věku, které mají mizivý kontakt s vlastní rodinou. Cílem je krátit jim pobyt v ústavní výchově na nezbytně nutnou dobu, proto pod patronací Diagnostického ústavu Dobřichovice domov realizuje v České republice unikátní projekt sanace rodin dětí tak, aby se do nich mohly bezpečně vrátit, nebo najít novou rodinu. Pro rok 2008 projekt podpořila Nadace Terezy Maxové.