Slavnostní předávání má na starosti berounská pobočka Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. V čele organizace řadu let stojí Jiří Sixta, který je i předsedou středočeské rady svazu.

Cílem akce, při které jsou zaměstnanci ve školství oceňováni za různé zásluhy, je posílit prestiž těchto povolání, a veřejně tak vyjádřit poděkováni za odvedenou práci. „Kandidáty čistě dobrovolně nominují ředitelé jednotlivých škol. Letos jich bylo oceněno třiatřicet z celkově čtrnácti středních, základních a mateřských škol,“ říká Jiří Sixta.

Letošní ročník byl věnován i památce Jitky Haklové, ředitelky Mateřské školy Pod Homolkou v Berouně, která zesnula před dvěma lety. Jitka Haklová byla první z ředitelů a ředitelek v regionu, jež před lety pronikla do tajů tehdy začínajících dotačních titulů Evropské unie. Později pomáhala i svým kolegům, aby se s mnohdy složitými administrativními procesy také seznámili. Práci ve školství zasvětila celý život a během svého působení naplnila řadu vizí. Ocenění za ni převzala její dcera Jitka Sedlaříková.

„Paní Haklová získala ocenění in memoriam. Loni to ještě bylo moc živé, takže jsme se s její dcerou domluvili na předání až v tomto roce. Jitka Haklová byla dlouholetou ředitelkou a výraznou osobností berounského školství,“ poznamenal Sixta.

Mezi oceněnými byli nejen učitelé a učitelky, ale také vychovatelky. Dále si cenu letos odnesly kuchařka, školní psycholožka či sociální pracovnice a za dlouholetou práci rovněž ředitelka Středního odborného učiliště Beroun - Hlinky Eva Jakubová.

Všichni dostali drobný dárek ve formě kávy s logem Komenského a dárkovou tašku s upomínkovými předměty města Berouna. Ředitelé jednotlivých škol dostali také doporučení, aby oceněné odměnili i finančně.

Předávání cen se ujal Dušan Tomčo, místostarosta Berouna, které je i partnerem akce. Krátký odpolední program tradičně doprovodilo vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Václava Talicha Beroun.

Ocenění pracovníci

Mateřská škola Pod Homolkou Beroun

Mgr. Jitka Haklová, ředitelka - za celoživotní úspěšnou práci ve funkci ředitelky mateřské školy (in memoriam převzala dcera Jitka Sedlaříková)
Šárka Čechová, učitelka MŠ - za dlouholetou kvalitní práci v předškolním vzdělávání
Květa Nejedlá, učitelka MŠ - za dlouholetou kvalitní práci v předškolním vzdělávání
Dagmar Pařízková, učitelka MŠ - za dlouholetou kvalitní práci v předškolním vzdělávání

Dětský domov a Mateřská škola Beroun

Bc. Bronislava Buroňová, zástupkyně ředitelky, sociální pracovnice - za dlouholetou mimořádně obětavou profesionální práci, smysl pro spravedlnost, spolehlivost, důslednost a loajalitu
PhDr. Eva Hobzová, psycholožka - za dlouholetou mimořádně obětavou práci ve speciálně pedagogickém centru, vstřícný, milý, lidský a empatický přístup, loajalitu a profesionalitu

Základní škola a Mateřská škola Cerhovice

Květa Červená, kuchařka - za dlouholetou, obětavou a příkladnou práci ve školní jídelně
Ilona Hochmanová, učitelka MŠ - za dlouholetou obětavou práci v předškolním vzdělávání
Mgr. Jan Zapach, učitel 2. stupně ZŠ - za dlouholetou obětavou a příkladnou práci ve školství

Jungmannova základní škola Beroun

Mgr. Iveta Kubátová, učitelka 1. stupně ZŠ - za využívání inovativních metod práce ve výuce a individuální přístup k žákům, aktivní vedení školního parlamentu, mimoškolní činnost a práci na svém profesním vývoji v rámci dalšího vzdělávání
Mgr. Helena Pachnerová, učitelka 2. stupně ZŠ - za využívání inovativních metod práce ve výuce anglického jazyka, individuální empatický přístup k žákům, organizaci zahraničních jazykových pobytů a práci na svém profesním vývoji v rámci dalšího vzdělávání
Mgr. Eva Veselá, učitelka 2. stupně ZŠ - za využívání inovativních metod práce ve výuce anglického i německého jazyka a dějepisu, individuální přístup k žákům, organizaci zahraničních exkurzí a práci na svém profesním vývoji v rámci dalšího vzdělávání

2. základní škola a mateřská škola Beroun

Božena Belfínová, vychovatelka ŠD - za dlouholetou spolehlivou práci ve školní družině, kvalitní organizaci zájmových činností, odpočinku a rekreace žáků
Jana Procházková, vedoucí vychovatelka ŠD - za dlouholetou a svědomitou práci vedoucí školní družiny, za vytváření kvalitních programů zájmového vzdělávání žáků

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Jungmannova

Olga Čechová, učitelka MŠ - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci
Mgr. Anna Geroldová, učitelka ZŠ - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Počaply

Dana Chramostová, učitelka MŠ - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci
Marie Popková, učitelka 1. stupně ZŠ - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci

Základní škola TGM Komárov

Mgr. Iva Jílková, učitelka 2. stupně ZŠ, výchovná a kariérní poradkyně - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci a poskytování poradenských služeb
Mgr. Václava Sojková, učitelka 1. stupně ZŠ - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci

Základní škola a Mateřská škola Zaječov

Eva Bejčková, učitelka MŠ - za dlouholetou pedagogickou práci v oblasti předškolního vzdělávání
Mgr. Eva Fenclová, učitelka ZŠ - za dlouholetou pedagogickou činnost a odbornost při výuce matematiky a fyziky
Mgr. Jana Havlíková, učitelka ZŠ - za celoživotní pedagogickou činnost a osvětovou práci v oblasti přírodních věd
Mgr. Iva Šudomová, učitelka ZŠ - za dlouholetou pedagogickou práci v oblasti celoživotního vzdělávání

Střední škola a Základní škola Beroun

Mgr. Lucie Housarová, učitelka - za dlouholetou kvalitní práci ve školství
Bc. Martina Stoláriková, učitelka - za dlouholetou kvalitní práci ve školství

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

PhDr. Marie Poledníková, středoškolská učitelka - za dlouholetou kvalitní práci ve školství a využívání inovativních metod ve výuce jazyků

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky

Jiří Fanta, učitel odborných předmětů - za dlouholetou a neúnavnou práci s žáky
Mgr. Eva Jakubová, ředitelka školy - za dlouholetou a neúnavnou práci s pedagogickým sborem a žáky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice

Ing. Miluše Hájková, učitelka odborných předmětů - za dlouhodobě kvalitní pedagogickou a odbornou práci v přírodovědném vzdělávání, za koordinaci členství školy v Klubu ekologické výchovy a ve skupině škol přičleněných k UNESCO
Mgr. Martin Klán, učitel odborných předmětů - za dlouhodobě kvalitní a svědomitou pedagogickou práci v jazykovém vzdělávání a popularizaci anglického jazyka ve škole
Mgr. Jana Hráchová, učitelka odborných předmětů - za dlouhodobě kvalitní pedagogickou a odbornou práci v matematickém vzdělávání, vysokou pracovní spolehlivost a příkladnou práci třídní učitelky
Mgr. Jana Plecitá, učitelka odborných předmětů - za dlouhodobě kvalitní pedagogickou a odbornou práci v matematickém vzdělávání, vysokou pracovní spolehlivost a příkladnou práci třídní učitelky