Velký zájem byl především o skákací hrad, kde se tvořila fronta. Ale i u ostatních stánků nebylo prázdno. Hloučky se tvořily například u berounského muzea Českého Krasu, Správy CHKO Český Kras, ale i Brd a Křivoklátska, které dětem přiblížily důležitý význam přírody a přírodních úkazů v krajině kolem nás.

V Talichově údolí  je upravený biotop, který pomůže zachytit vodu a přilákat nové živočichy
Spolek Berounská zeleň chce do biotopu nalákat ohrožené druhy obojživelníků

Děti byly rovněž nadšeny z přítomnosti Sokolníka ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody, který přivezl ukázat dravce. Populární byl i stánek Hasičského záchranného sboru Beroun, především pak zkouška těžké hasičské helmy.

Velké množství informací o přírodě, ale i osahání si skutečných trofejí nabídly dětem Vojenské lesy a statky České republiky. Vodovody a kanalizace Beroun zase seznámily přítomné o důležitosti vody a šetření s ní.

Velkým překvapením letošního Dne Země v Berouně bylo stanoviště včelaře, kde si přítomní mohli v proskleném úlu prohlédnout včely při práci a vyzkoušet si včelařský klobouk se síťkou.