Kromě bohatého kulturního programu přinesl Den s Deníkem přinesl lidem i tentokrát možnost dozvědět se více o jejich městě a zeptat se přímo samotného starosty, jak radní hodlají řešit ty nejspornější problémy, které se bezprostředně týkají všech obyvatel města. Tentokrát jsme se ptali občanů Hořovic, co by v roli starosty nejraději změnili, co se jim nelíbí, s čím jsou nejvíce nespokojeni. Mezi nejčastěji zmiňované potíže se zařadil nejenom nedostatečný úklid města, ale také zoufale malý počet dětských hřišť, neutěšená dopravní situace ve městě, ale také havarijní stav plaveckého bazénu nebo naprosto nevyhovující prostory mateřské školy. Řešení mnohých nepříjemností na sebe ale podle starosty nenechá dlouho čekat. „Úklid města a úprava veřejné zeleně je předmětem několikaměsíčních intenzivních jednání a myslím si, že změna je již patrná,“ řekl starosta Luboš Čížek. „Ve středu navíc rada s konečnou platností stanoví, v jakém rozsahu a za jaké finanční prostředky budou tyto služby vykonávány,“ slíbil. Maminky s dětmi se podle tvrzení starosty v blízké době dočkají hned několika dětských hřišť. „Jedno z takových míst vznikne ve zrekultivované a veřejnosti zpřístupněné Panské zahradě,“ vysvětlil Čížek. Oprava zimního stadionu podle něho sice není prioritou města a na rekonstrukci Lidového domu budou vyhrazeny jen nezbytně nutné prostředky, ale proměny se dočká místní plavecký bazén. „Ten je v naprosto havarijním stavu. Naší představou ale není vybudování aquaparku. Za dvacet pět milionů korun plánujeme takové opravy bazénu, aby mohl fungovat pro normální užívání,“ sdělil starosta. Několikamilionová dotace z ministerstva financí by měla zase přinést východisko z potíží s přeplněnou mateřskou školou. „V současné době máme ve školce dvojnásobek dětí, než připouští hygienické normy. Řešením bude přístavba druhého patra, “ dodal.