Kapacita muzea byla zcela naplněna. Přednášku na téma Nepil – spisovatel v podání knihovnice Ivy Stlukové si přišlo poslechnout kolem padesáti 50 návštěvníků. Přednáška věnovaná Františkovi Nepilovi byla prokládána čtením úryvků z jeho díla ústy Lenky Kuhar Daňhelové. Úryvky zachycovaly autorovy vzpomínky na jednotlivé životní etapy.

V druhé části více než dvouhodinového programu věnovanému vzpomínce na známého spisovatele vystoupila i jeho dcera Helena Mevaldová. Prostřednictvím rodinných fotografií vylíčila především vztah svého otce ke skautingu, přírodě a rodnému kraji. Návštěvníci akce si mohli s Nepilovou dcerou povídat i o tom, jaký byl otec a člověk. Součástí programu byla také prohlídka minivýstavy předmětů z jeho pozůstalosti. Návštěvníci mohli spatřit např. spisovatelův první psací stroj, rukopis jeho knihy Naschválníčci či dřevěný nožík na otevírání dopisních obálek, který si sám vyřezal.

„Velká účast nás mile překvapila, bereme ji jako důkaz toho, že kvalitní literatura odolává času i trendům, a že lidé berou Františka Nepila jako svého autora, jehož dílo čerpá inspiraci z regionu. Největší radost máme z doprovodného programu pro školy. Na tzv. Nepilovská dopoledne máme již objednáno přes 200 dětí z různých základních škol. Kvůli velkému zájmu jsme tuto akci museli dokonce prodloužit o týden,“ konstatoval za Muzeum Českého krasu Vlastimil Kerl.