Povodňová bdělost je vyhlášena od pátku 31. května 18.00 až do půlnoci. Situaci se meteorologové chystají průběžně upřesňovat, nicméně počítají pouze s nízkou úrovní nebezpečí. Na Berounce se očekává vzestup hladiny nad úroveň prvního stupně povodňové aktivity – a platí to i pro její přítoky pramenící v Brdech; zejména pro Klabavu a Litavku. Jakkoli by se voda neměla vylévat z břehů, i pro takovou situaci platí základní doporučení: vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. Je také radno počítat nejen s možností zvýšeného odtoku, ale rovněž se snížením stability stromů v podmáčené půdě.

Povodňová bdělost je poté vyhlášena od páteční půlnoci až do nedělních 18. hodin. "Berounka bude zejména vlivem dotoku stoupat s možností překročení druhého stupně povodňové aktivity," varují meteorologové. Lze předpokládat vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Meteorologové na webu ČHMÚ upozorňují i na možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě, v případě průtoků vody přes komunikace i na riziko aquaplaningu. Vývoj situace a jeho prognózu můžete sledovat na webu.