Tou největší investicí byla školní jídelna za tři a půl milionu. Děti od začátku školního roku obědvají v nové budově, díky které v místní školce vznikla navíc jedna třída a navýšila se kapacita mateřinky.

Budova školy navíc svítí novou fasádou, tím ale úpravy v lochovické škole nekončí. „Škola je krásná zvenku, nyní bychom potřebovali vyměnit v některých dalších třídách podlahové krytiny," uvedla ředitelka Základní a mateřské školy Lochovice Ivana Eklová. Ta si je vědoma toho, že obec investovala do školy v posledním období nemalé finanční prostředky a počítá s tím, že obnova podlah se uskuteční zřejmě postupně.

A jak se k dalším požadavkům lochovické školy staví zástupci obce? „Vedení školy nám každým rokem předkládá své požadavky, a to jak na provoz, tak na větší akce. Patří mezi ně právě výměna podlah či osvětlení. Zastupitelstvo následně rozhodne, jaká částka školu podpoří. Stane se tak i pro následující rok," konstatoval starosta Lochovic Ivan Komzák.

Lochovickou školu letos navštěvuje 149 žáků. Starost o vhodné prostředí lochovické školy provází rozšiřování kroužků i příprava akcí, které se v minulých letech těšily velké oblibě dětí i jejich rodičů. „Letos chceme rozhodně otevřít více zájmových útvarů. Kroužky povedou pedagogové i rodiče," prozradila Ivana Eklová. „Připravujeme akci s názvem Noc s knihou dokořán. Opět vybereme jednoho autora a budeme předčítat z jeho knih," pokračuje ředitelka školy s tím, že při této akci děti ve škole spí. Letos je naplánovaná na 25. října. Mezi další tradiční akce školy patří například recitační a pěvecká soutěž, lyžařský výcvik, škola v přírodě, či projekt Před prvním zvoněním.