„Projekt EDUbus nám navrhla paní Jitka Štembergová z Místního akčního plánu, který jsme v naší škole rádi přivítali. Nabízí balíček různých programů a škola si z něho vybírá,“ uvedl ředitel školy Pavel Herold.

EDUbus představuje učitelům různé výukové techniky. „Autobusu říkáme polytechnická pojízdná laboratoř, protože s sebou vozíme materiály k pokusům a realizaci hodin z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a hodně robotiky. S EDUbusem navštěvujeme školy v republice a naším hlavním posláním je ukázat učitelům možnosti moderních technologií. Jinými slovy cílíme na učitele, abychom jim skrze výuku dětí ukázali různé cesty, abychom představili, že jde udělat hodinu tak, aby to ty děti bavilo,“ popsal David Bílek, učitel chemie a fyziky a lektor projektu.

Vítr na Berounsku.
PODÍVEJTE SE: Silný vítr nešetřil ani Berounsko

V pátek 22. října v půl deváté ráno se tak první skupinka deváťáků přišla seznámit s fyzikálně-chemickými vlastnostmi suchého ledu. „Ukázali jsme žákům  suchý led a představili jsme jeho jak chemické, tak i fyzikální vlastnosti. S tím byla i spojená manuální zručnost, kdy si museli sestavit i jednoduchou laboratorní aparaturu. Poté podle rozdaného listu provedli různé pokusy,“ vysvětlil Bílek.

Žáci si tak zjistili, že suchý led je pevná forma oxidu uhličitého. Když například taje, tak se tento plyn vypařuje. Jednoduchou metodou zjistili, že například zadusí plamínek svíčky. Při reakci s vodou snižuje její pH a zvyšuje tak kyselost. To se metodicky stanovilo barevným činidlem.

Jedním ze žáků, kdo se suchým ledem experimentoval, byla i Kateřina Špirková z 9. A. „Bylo to moc fajn i proto, že tenhle rok jsme neměli vůbec laborky a mohli jsme si dnes vyzkoušet pokusy, které jsme vůbec nedělali. Chemie a fyzika je fajn, ale já bych chtěla v budoucnu studovat veterinu,“ uvedla žákyně.