Protože je o umístění dětí v předškolních zařízení v Králově Dvoře velký zájem, muselo město přistoupit k opatření a pro zápis do mateřských škol stanovit určitá kritéria.

Do mateřské školy tak budou přijaty děti v posledním roce před zahájením školní docházky. K zápisu do mateřských škol mohou rodiče přivést děti narozené do 31. srpna roku 2012, které mají trvalý pobyt v Králově Dvoře. Trvalý pobyt musel dětem vzniknout před 1. zářím roku 2013 a před 1. zářím roku 2014.

O pořadí dětí v jednotlivých kolech rozhoduje datum narození dítěte. Počet přijatých dětí je omezen volnou kapacitou mateřských škol.

Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení z Evidence obyvatel Králův Dvůr o termínu přihlášení dítěte k trvalému pobytu.