Doprovodnou akcí byla výstava Rok očima dětí, kde tvorbu představily děti ze všech králodvorských škol a školek, připojil se i Domeček Hořovice. Všechny překvapila vysoká úroveň kreseb, maleb, keramiky i drobných výrobků. 

I přes velmi teplé počasí akce přilákala na 350 dětí. Spokojené úsměvy a medaile se skřítkem Pastelkou na každém krku jen dokládaly, že děti si svoje odpoledne užily.

Pavel Paluska