Od července tuto službu bude ve městě vykonávat Farní charita Starý Knín. Radní města Hořovice 
v předchozích dnech odsouhlasili s jejími zástupci smlouvu na dobu neurčitou.

„Symbolické nájemné činí dvanáct tisíc korun ročně,“ konstatoval starosta města Hořovice Jiří Peřina s tím, že už v minulosti vykonávalo nízkoprahové centrum dobrou práci. Hořovičtí jsou přesvědčení o tom, že centrum tohoto druhu je velice potřebné. Věří, že i nadále bude plnit svůj účel, a to především díky tomu, že Farní charita Starý Knín má s poskytováním této sociální služby také své zkušenosti.

Do nízkoprahového centra průběžně docházejí desítky dětí. „V určitém období sem přicházelo až osmdesát dětí, to nesvědčilo 
o dobrých sociálních poměrech,“ upozornil místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík, který dále doplnil, že počty kolísají a jde především o děti, které se nevěnují žádné jiné zájmové činnosti. „Jsme rádi, že se děti stáhly z veřejných prostranství, z náměstí a z ulic,“ zmínil starosta Hořovic Jiří Peřina.

Hořovické nízkoprahové centrum je pro děti otevřené od pondělí do čtvrtka 
v odpoledních hodinách.