Jejich vlastní školní vzdělávací program pro předškoláky má název Vyrazíme všichni hned, objevovat celý svět. Filozofie školy vychází z pedagogiky Montessori pod heslem Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Hlavním cílem je komplexní rozvoj osobnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem a schopnostem. Vzdělávání musí děti bavit a být zdrojem příjemných prožitků. Využívají hry s prvky artefiletiky, tedy rozvoj dítěte spojený s hudbou, tancem a výtvarným uměním, podpora estetiky, tvořivosti a kooperace.

Dalšími metodami práce jsou zejména prožitkové, kooperativní či situační učení. Díky malému kolektivu se pedagogickému týmu daří uplatňovat individuální přístup k dítěti a jeho potřebám. Mladším dětem je dopřáno více prostoru k volné hře a předškoláci se pravidelně věnují komplexní předškolní přípravě.

Do života školy jsou při společných akcích zapojováni také rodiče. Samozřejmostí jsou výlety za poznáním i za zábavou a zajímavé návštěvy v mateřské škole.

Za týden si představíme děti z Mateřské školy v Chyňavě. V tištěném vydání Berounského deníku však již ve středu 3. dubna 2019!