Za pravdu jí dala i její spolužačka Evička. „Ani já jsem se nebála. A ani bych se nebála, kdybych byla pozitivní,“ doplnila kamarádka. Pozitivní výsledek nakonec nemusel v komárovské škole řešit nikdo a žáci prvních a třetích ročníků se tak mohli po dlouhé době mohli vrhnout na prezenční výuku.
Hloučky rodičů s dětmi postávaly před školní budovou už od půl osmé ráno. Čekaly, až se brány školy otevřou. Chladnější počasí a poprchávání navodilo pocit, že je 1. září a děti jdou po prázdninách poprvé do školy.

Není čeho se bát

Děti z 1. A, kterou Berounský deník doprovázel, se před budovou školy připojily k třídní učitelce Iloně Hoškové, která je odvedla do připravené učebny k testování. Zde na ně už čekala vedoucí školní družiny a vychovatelka Pavlína Jánská. Prvňáčci se vzorně usadili v každé lavici po jednom a trpělivě vyčkávali na instrukce.

„Moc vás tady všechny vítám, a jsem ráda, že se zase po tak dlouhé době vidíme. Dnes se budeme spolu testovat. Není čeho se bát a všechno vám s paní učitelkou vysvětlíme,“ přivítala žáky Pavlína Jánská. Obě pedagožky rozdaly testovací karty a vysvětlování postupu se ujala vedoucí družiny Jánská. „Když test rozbalíte, máte uvnitř takové psaníčko. To rozevřete, vyjměte tu špejličku a podržíte ji v ruce,“ začala. Honzík v první lavici si hned všiml podobnosti tyčinky s tou, co mají doma na uši.

Jen, co jsou všichni připraveni, paní vychovatelka vyzve děti, aby celkem pětkrát zakroužily v každé nosní dírce. Žáci si poctivě sami tyčinkou vytřou jednu a pak druhou část nosu. Od každé lavice je slyšet téměř sborové počítání do pěti.

Nikdo nebyl pozitivní

Po krátkém vysvětlení tyčinka putuje do testovací části karty, ve které děti několikrát tyčinku pootočí, kartu přeloží, tím se obě části slepí a čekají na nanesení testovacího roztoku. Chvilku na to obě ženy obcházejí jednotlivé karty a aplikují roztok.

Nyní se čeká na výsledek a děti se učí nové výrazy – pozitivní a negativní. Následuje otázka, co tak mohou tato slova znamenat. „Pozitivní je, když někdo ten covid třeba má a negativní je, že ho nemá,“ přihlásil se Pepča.

Zaznamenání výsledků

„Kdyby tam někdo měl dvě ty čárky, nic špatného se neděje. Znamená to jen, že jste se s tím virem setkali. Nemusí to tedy znamenat, že by se vám něco dělo. Jenom by bylo třeba zavolat mamince nebo taťkovi a pak byste museli jít ještě na jeden test,“ ujistila Jánská.

I s čekající dobou 15 minut na výsledek bylo hotovo za půl hodiny. Nikomu se neobjevily dvě čárky. Děti všechny testy vyhodily do připraveného koše, umyly si ruce a společně s učitelkou se vydaly do třídy na vyučování. „Nyní nás čeká hodina výuky, pak musíme udělat administrativu, jejíž součástí je i zaznamenání dnešních výsledků do online aplikace,“ uvedl ředitel Jiří Veverka.