Školka podporuje zdravý rozvoj osobnosti dítěte, jeho vyrůstání ve skupině vrstevníků, zdravý vztah k lidem i k zvířatům a zdravý životní styl. V Kytičce se děti vzdělávají formou experimentování a spolupracují v malých skupinkách, které jsou doprovázené pedagogem, rodiči, ale třeba i sourozenci dětí.

Ředitelka vzdělávacího zařízení Markéta Machková navíc v budově školky provozuje i bazén, kam chodí celoročně plavat nejen děti pod vedením zkušené instruktorky, ale i maminky. Součástí školkové výuky jsou tak i plavecké hodiny. Mezi další aktivity, které se děti učí a poznávají, je například keramický kroužek, kdy děti chodí pracovat do keramické dílny a seznamují se s výtvarnými technikami.

Školka také děti učí lásce ke zvířatům. V rámci výuky jezdí na statek, kde jezdí na koních a starají se o ně. Na školní zahradě se pak děti starají o vlastní kozlíky. Děti se také učí základy angličtiny, kdy do školky jednou týdně dochází rodilý mluvčí, který děti za pomoci básniček, písniček či cvičení seznamuje se základy angličtiny. Každý pátek je pak ve Školičce Kytičce dnem pohybu - děti plavou, cvičí na balonech a mezi sebou soutěží a závodí.

Příště si představíme děti z MŠ v Loděnici. V tištěném vydání Berounského deníku však už ve středu 5. června 2019!

Eliška Votrubová