Z každé z nich se zúčastnilo pět předškoláků a ti si mezi sebou změřili síly v hodu do dálky, ve skoku dalekém, běhu a na závěr se školky mezi sebou utkaly ve štafetovém běhu.

Všechny děti daly do sportovních výkonů vše, ale vyhrát může vždy jen jeden. Tou nejúspěšnější školkou se stala mateřinka Pod Hájem, především děti z Kytičkové třídy získaly velký počet medailí. Ale gratulace patří všem, včetně učitelek, které děti na sportovní hry připravovaly, a organizátorkám akce.