Tuto možnost mají nejen prostřednictvím pošty, ale přihlášku mohou předat 
i osobně přímo ve škole, a to 
i přesto, že jsou nyní jarní prázdniny. 

Někteří zástupci škol však upozorňují, že přihlášky přijímají pouze v dopoledních hodinách. „Samozřejmě od každého do 15. března přihlášku převezmeme. Seznam přijatých studentů vyvěsíme po vyhodnocení pod přiděleným registračním číslem na dveřích školy. Tyto informace budou dostupné i na internetu,“ uvedla za berounské gymnázium Alice Hošková.

Stejná pravidla platí i pro učiliště. „Výjimkou je nástavbové studium, kdy je termín pro odevzdání přihlášek o týden později,“ uvedl zástupce ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hořovice Jiří Hudec. Zároveň vysvětlil, jak si mají žáci poradit se zápisovým lístkem. „Obdrželi ho na základní škole. Podle nové vyhlášky mohou dát zápisový lístek na jednu školu z těch dvou, co si vybrali,“ konstatoval Jiří Hudec a doplnil, že i když jsou prázdniny, jsou zástupci školy k dispozici každý den.

A jak to vypadá přímo mezi deváťáky? Většina z nich už své přihlášky odeslala, nebo předala na školách. „Rozhodoval jsem se až do poslední chvíle, nakonec jsem si dal přihlášku na hořovické učiliště. Další jsem odeslal na stření školu do Berouna,“ uvedl Martin z hořovické základní školy.
Čtvrtek 15. března bude pravděpodobně termínem pro opravdové opozdilce. „Všichni naši žáci si již podali přihlášky,“ uvedla za Základní školu Pavla Lisého v Hostomicích Jiřina Kordulová.

Hostomičtí nenechali nic náhodě. „Každý žák naší základní školy si od šestého ročníku vede své profesní portfolio. Jeho náplní je sebepoznání, sebehodnocení, rozhodování, poznávání nejrůznějších profesí, testy schopností, dovedností, shromažďování informací o určitých povoláních, studijních oborech a vyplňování formulářů souvisejících s volbou povolání,“ popsala za hostomickou základní školu Jiřina Kordulová a doplnila, že žáci devátých tříd se například pravidelně účastní exkurzí v rámci Úřadu práce Beroun. Výchova k volbě povolání je navíc začleněna do učiva občanské výchovy v osmém ročníku.

Od letošního školního roku nastaly v přijímacím řízení některé změny. Místo tří přihlášek si mohou žáci podat jen dvě. „Mění a sjednocuje se termín přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení. S konáním přijímacích zkoušek se počítá od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání. Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky,“ doplnila Jiřina Kordulová.

Ředitelé budou odesílat rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů zveřejní pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole. Žáci dostali takzvaný zápisový lístek, který musí odevzdat nejpozději do deseti pracovních dnů na tu střední školu, kam se po přijetí rozhodnou nastoupit. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Podle zástupců základních škol i v letošním roce nabídka volných míst na středních školách převyšuje poptávku. Přijímací zkoušky se na většině škol nekonají, probíhá jen přijímací řízení na základě prospěchu v 8. a 9. ročníku. Často chybí motivace, nároky na budoucí studenty klesají. „Většina žáků naší základní školy chce pokračovat v maturitních oborech. Mezi chlapci převládá zájem o čtyřleté obory na Střední odborné škole v Hořovicích a o obory spojené s informatikou. Dívky často volí obchodní akademii a cestovní ruch. Z 31 vystupujících žáků jen 4 chlapci a 3 dívky zvolili tříletý učební obor,“ uzavřela Jiřina Kordulová.