Muž počkal, až dívka odemkne a vešel za ní do domu. Sousedka náhodou vycházela ze dveří, muže nejspíš vylekala, protože ten náhle odešel. Dívka se se svým zážitkem svěřila mamince, která vše ihned nahlásila na policii. Ačkoli se v tomto případě naštěstí nic nestalo, mohla mít celá příhoda dramatický konec.

Obtěžování malých dětí existuje a nikdo by před ním neměl zavírat oči. Ačkoli na Berounsku nebyl za poslední rok nahlášen žádný podobný případ, nesmí se rodiče nechat uchlácholit strohou statistikou. „Případy obtěžování dětí se mohou objevit kdekoli. Rodiče by měli dbát u svých dětí na prevenci a opětovně jim připomínat základní pravidla. Nebavit se s nikým cizím, nikam s ním nechodit, nesedat s cizí osobou do auta, nechodit a nevpouštět je do domu,“ upozornila tisková mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Tato pravidla neplatí jen pro nejmenší děti, ale i pro starší školáky, kteří si často říkají, že jim se nic stát nemůže. Opatrnosti není rozhodně nikdy dost. V případě malé školačky mohou jít jen o souhru náhod. Mohl to však být i nebezpečný deviant.

Libuše Hentschová z králodvorské pedagogicko psychologické poradny upozorňuje na důležitost komunikace dětí a rodičů. „Rodiče a děti by si měli sdělovat informace, třeba jak prožili uplynulý den. Komunikace by měla fungovat nenásilně, přirozenou formou, tedy bez zbytečného vyptávání. Rodiče se tak mohou dozvědět o situaci, kterou třeba děti zhodnotí jako bezvýznamnou, ale může se jednat o něco důležitého,“ uvedla Libuše Henschová a dodala, že malá školačka a její matka si v tomto případě počínaly vzorově.