V rámci projektu funguje také centrum domácí dialýzy, jehož vznik inicioval nápor uprchlíků v počátku konfliktu. První pacienty přivítalo v březnu. Pomoc tehdy nabídla Nadace Tipsport, když poskytla prostory firemních bytů v berounské ulici Slavašovská.

„Kapacita na středisku byla brzy vyčerpána, takže se další prostory zřídily tady, kde jsme k dispozici dostali celý dům. Pro klienty to je i snazší, že nemusí docházet do Medicentra a můžou být pohromadě se svými krajany,“ říká hlavní koordinátorka projektu Zita Hájková s tím, že v současnosti zde pobývají tři pacientky z Ukrajiny, jež potřebují pravidelně na umělou ledvinu docházet. Celkově už pomoc dostalo 31 lidí.

Na hladký provoz umělé ledviny v domě dohlíží sestra domácí péče Naďa Bláhová. „Protože mám na starosti ještě naše české občany, kteří jsou na domácí dialýze, tak sem obvykle docházím v dopoledních hodinách. S klienty jsme domluvení na režimu, který jim stanovuje lékař, kdy pouze sejdou sem do přízemí z patra bytu a vše je pro ně nachystané. Jednotlivé procedury jsou kratší a četnější, ale je to celé snažíš, protože jim odpadá například transport,“ říká sestra.

Jednou z pacientek je také vystudovaná lékařka Sofia Chernova z Charkova. „Ledviny mi selhaly před třemi lety a otázka stěhování z Charkova se zhmotnila v momentě, když mi bylo řečeno, že u nás bude dialýza omezena na dvě procedury týdně. Pro můj zdravotní stav jsou nicméně potřeba tři,“ vypráví Sofia.

Na cestu do Česka nevzpomíná ráda: „Odejít nás též donutila zhoršující se bezpečnostní situace. V přeplněných dopravních prostředcích to bylo velmi náročné a dlouhé. Velkým rizikem pro mne bylo, že potřebuji dialýzu pravidelně absolvovat, jinak dochází k rychlému zhoršení mého zdravotního stavu,“ dodala Sofia. Její manžel mezitím nastoupil do ukrajinské armády.

V prostorách nyní používají i zmenšenou verzi mobilní domácí umělé ledviny. V tuto chvíli se navíc uvažuje, že po skončení konfliktu si ji budou pacientky moc vzít s sebou zpět na Ukrajinu. Partnery projektu jsou též Městský úřad Beroun, Medicentrum a Charita Beroun.