Hořovičtí vedli několik let diskuzi o tom, zda má situaci řešit městská policie. Dlouhou dobu převládal názor, že město by nemělo nahrazovat práci státní policie. Na posledním veřejném jednání zastupitelů padlo ale konečné slovo. Drtivá většina zastupitelů zvedla ruku pro zřízení městské policie. Z celkového počtu osmnácti se pouze jeden zdržel hlasování a jeden byl proti.

Hlasování o zřízení městské policie předcházela diskuze. Vystoupili v ní občané i zastupitelé. Kritiku vyslovil například zastupitel Luboš Čížek. „Města městskou policii spíše ruší, než aby ji zřizovala. Navíc se jedná o obrovskou finanční zátěž města," konstatoval Luboš Čížek. Dále upozornil, že podle policejních statistik patří město Hořovice mezi nejbezpečnější města ve středních Čechách. „Městská policie v Hořovicích v počtu pěti strážníků je zbytečný luxus, který nevyřeší vůbec nic," prohlásil Čížek.

Naopak zastupitel Jiří Vlček zastává názor, že město by mělo reagovat na stížnosti občanů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se bezpečnostní situace ve městě stále zhoršuje. „Přesto, že budou velké nároky na rozpočet, měli bychom pro lidi něco udělat," sdělil Jiří Vlček.

Hořovické ulice a náměstí by měli strážníci hlídat od ledna příštího roku. Než se tak stane, musí zástupci města připravit výběrové řízení na velitele městské policie a dále vybrat strážníky. Zřízení městské policie a její provoz v prvním roce bude Hořovické stát čtyři miliony korun.