Projektovou přípravu na dlouho očekávanou opravu silnic II/605 a III/2365, které jsou v havarijním stavu, přichystala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Kraj silnice chce začít opravovat už v příštím roce. Oprava se dotkne úseku vozovky v délce 650 metrů. Nejedná se ale „pouze“ o opravu, součástí bude i stavba.

„Její součástí je i vybudování tří nových okružních křižovatek, oprava jedné stávající a zároveň oprava opěrné zdi podél Dibeřského potoka včetně mostů ev. č. 2365-2 a ev. č. 605-029 v ulicích Jungmannova a Plzeňská. Rekonstrukcí projde i odvodnění komunikace a opraveny budou i stávající uliční vpustě,“ přiblížil stavební práce radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

V rámci stavby se také přeloží vedení technické infrastruktury: nadzemního vedení veřejného osvětlení a vodovodu. „Díky schválení zařazení rekonstrukce silnic do zásobníku projektů bude moci být nyní vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a na výkon stavebního dozoru nad ní,“ dodal radní František Petrtýl.