Dluhy českých domácností rostou velmi rychlým tempem. Každým rokem tak přibývá i dlužníků, kteří nejsou schopni a nebo vědomě nesplácejí své půjčky. K první skupině patří i Jana Procházková z Berouna.

Rodina přišla o nové auto
„Koupili jsme si nové auto a manželovi strhávali osm tisíc korun měsíčně z platu. Po dvou letech přišel o práci. Nové zaměstnání hledal zbytečně. Z podpory jsme tak velkou částku splácet nemohli, a tak jsme přestali společnosti peníze posílat. Nejprve chodily obsílky, pak nám zabavili auto,“ uvedla Jana Procházková. Její smutný příběh není ojedinělý. Domácností s podobným osudem jsou na Berounsku a Hořovicku stovky.
„V loňském roce evidují naši soudní exekutoři v agendě 2426 případů. K tomu jsme měli i 1904 soudních výkonů rozhodnutí,“ uvedl vyšší soudní úředník Okresního soudu Beroun Vladimír Náprstek.

Dlužníci se dělí do tří skupin
On sám rozděluje dlužníky na tři skupiny. „Do té první patří lidé, kteří si nevyzvednou obsílku a něco prošvihnou či na něco zapomenou. Jakmile je navštíví ale soudní exekutor či soudní vykonavatel, pohledávku okamžitě uhradí. Do druhé skupiny patří lidé, kteří opravdu nemají peníze ani majetek, a v tomto případě pak jakýkoli druh exekuce končí neúspěšně,“ vysvětlil Vladimír Náprstek.

Vězení neplatičům zatím nehrozí
Dlužníkovi v tomto případě nehrozí ani vězení, protože vězení pro dluhy je nepřípustné. Jedinná výjimka je neplacení výživného. Zanedbání povinné výživy je trestný čin. „Do třetí skupiny patří lidé, kteří majetek sice mají, ale placení dluhů se snaží všemi možnými způsoby za každou cenu vyhnout,“ dodal Náprstek.

Věřitel navrhuje formu exekuce
Pohledávky se od dlužníků dají v současné době vymáhat dvěma způsoby. Prostřednictvím soudního rozhodnutí, kdy se dlužníkovy pohledávka například strhává ze mzdy. Tento způsob exekuce začíná být u lidí opět v oblibě. Věřitel v takovém případě sám navrhuje, jakou formou bude výkon soudního rozhodnutí proveden. Jeho návrhem je soud vázán. Nemůže ho měnit. Exekuci tak může provádět pouze tímto navrženým způsobem.

Exekutor má větší možnosti
Soudní exekutor, který je vlastně soukromá osoba pověřená prováděním exekuce a zapsaná v komoře exekutorů, může způsoby exekuce měnit. „Proto je podle mne tato forma exekuce prostřednictvím soudního exekutora mnohem pružnější a může být i efektivnější než prostřednictvím soudu,“ uvedl Náprstek.

Vymáhání pohledávek formou exekuce se v České repoublice provádí teprve od roku 2001. Při zabavování majetku se soudní vykonavatelé velmi často setkávají s agresivním chováním dlužníků i členů jejich rodin.

Lidé dluží i 80 milionů
Fyzicky zatím nikdo pracovníka našeho soudu nenapadl, ale u jiných soudů k tomu už došlo,“ poznamenal Náprstek. Na konci loňského roku nařizoval například exekuci asi na 80 milionů korun. „Čím vyšší pohledávka, tím těžší je vymahatelnost,“ poznamenal soudní úředník. Mezi nejčastější pohledávky patří pokuty za jízdu načerno. „Kvůli několika stovkám, které lidé nechtějí zaplatit, jejich dluh naroste na tisíce korun. K dlužné částce se v takovém případě započítávají náklady na právní zastoupení a exekuci,“ vysvětlil Náprstek.