Stavba Azylového domu sv. Josefa, který nabídne pomocnou ruku matkám s malými dětmi v krizové situaci, se brzy stane realitou. „K rychlému posunu vpřed ve vývoji projektu a k upřesnění harmonogramu stavebních prací přispělo získání grantu, který Farní charita Beroun podávala v dubnu 2008 a který byl schválen Výborem Regionální rady v říjnu 2008. V současné době probíhají jednání a přípravy spojené s výběrovým řízením na dodavatele stavby. Samotné stavební práce budou započaté v předjaří 2009,“ uvedla koordinátorka projektů farní charity Martina Mossóczy. První lidé, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, najdou v Lochovicích pomocnou roku již v létě 2010.


Prostředky z veřejné sbírky Pokojíčky pomohou zrekonstruovat a vybavit interiér budovy.
Projekt vybudování azylového domu pro matky s dětmi bude z evropského grantu financován do výše 13,5 milionu, zbytek nákladů ve výši přesahující 2 miliony je nutné do uvedeného termínu dofinancovat z jiných nestátních zdrojů. „Nepolevujeme proto v našem úsilí získávat finanční prostředky ve prospěch veřejné sbírky, oslovujeme firmy, nadace i drobné dárce, organizujeme benefiční akce,“ dodává koordinátorka projektu.


Podpořit charitativní akci mohou všichni, a to třeba zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 korun, Veřejná sbírka Pokojíčky obdrží 27 korun. Do dnešního dne jste poslali přes 350 DMS, na našem sbírkovém účtu tímto způsobem přibylo přes 9 500 korun,“ dodala Martina Mossóczy. „Posílám pravidelně různé DMS, na této se mi líbí, že jde o místní projekt,“ uvedla jedna z pravidelných dárkyň.