Tato akce ale nabízí řadu dalších pozoruhodných nabídek, které by neměly zůstat stranou vašeho zájmu.

Hlavním smyslem celé akce, která se koná po celé Evropě, je zpřístupnění památek co nejširší veřejnosti. A v drtivé většině zdarma. I v Berouně proto budeme moci navštívit řadu historických objektů a dozvědět se mnoho zajímavého. A často máte možnost nahlédnout i do prostor, kam se běžně nedostanete. Otevřena bude například radnice, kde bude vystavena i kronika města, dále obě berounské brány, muzeum v Jenštejnském domě, okresní archiv a řada dalších míst. A je toho mnohem víc.

„Dny evropského dědictví odstartují v sobotu ve 13 hodin fanfáry z balkonu berounské radnice. Na návštěvníky čeká nadmíru bohatý program. Kromě oblíbených Hrnčířských trhů jsou to hudební vystoupení domácích i zahraničních interpretů, závody dračích lodí, výstavy a zdarma zpřístupněné památky, kostely i veřejné budovy,“ uvedla za Městský úřad Beroun Marcela Bergerová.

Návštěvníci si budou moci například prohlédnout budovu berounské radnice a nahlédnout i do nově upravené Radniční místnosti. V ní se nově nacházejí tři originální koláže, které byly vytvořeny z několika desítek fotografií pětice známých berounských fotografů Vladimíra Kasla, Jiřího Semráda, Karla Součka, Daniela Kreissla a Jana Šroubka. „K dispozici jsme měli několik set snímků od těchto autorů, z nichž byly sestaveny tyto originální koláže, které zachycují Beroun v běhu událostí a času, včetně jeho lidí,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová.

V obřadní místnosti se navíc během víkendu uskuteční výstava soutěžních návrhů log, která vznikla k 750. výročí Berouna. Ve velké zasedací místnosti zase bude vystavena městská kronika. Další výstavu pořádá Státní okresní archiv Beroun a je zaměřena na téma vývoje dopravní infrastruktury na Berounsku.