Druhé kolo dne otevřených dveří se konalo hned na dvou berounských středních školách, a to na obchodní akademii a střední pedagogické škole i na střední zdravotnické škole. Zájemci tak mohli nejen zhlédnout vzorové hodiny a zjistit, co je čeká, ale dozvědět se i více informací o přijímacích zkouškách a zeptat se vyučujících na vše, co je zajímá.

Obchodní akademie a střední pedagogická škola zaměřila den otevřených dveří konkrétně na dva studijní obory, tedy na Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogiku. Ekonomické lyceum a Obchodní akademii mohou žáci se svými rodiči navštívit 16. ledna. „Lidé se mohli podívat nejen na výuku českého jazyka, ale i na všechny výchovy, kam patří tělesná, výtvarná, hudební, dramatická a jazyková. Kromě toho mohou navštívit i semináře, kde si vyzkouší dokonce přijímací zkoušky nanečisto. Do obou studijních oborů budeme přijímat celkem 90 žáků,“ sdělil zástupce ředitele Obchodní akademie a střední pedagogické školy v Berouně Ladislav Šíma.

Součástí přijímacích zkoušek na střední pedagogickou školu budou i talentové zkoušky z jednotlivých výchov. Požadavky na tělesnou výchovu sděloval uchazečům profesor Pavel Pavlásek. „Seznamuji je také s tím, jak vypadá samotné studium, co je jeho výstupem a pro jaké povolání bude absolvent školy připraven. Pak žáky seznámím s tím, jak vypadá výuka a z čeho se skládají samotné talentové zkoušky. Myslím si, že pro většinu uchazečů nejsou nijak náročné, i když existuje určitá skupina, pro kterou může být tělesná výchova těžká. Talentovou zkoušku však budou skládat i z ostatních výchov, a tak mají možnost zazářit v jiném předmětu a eliminovat handicap v tělesné výchově,“ vysvětlil Pavlásek.

Podle výchovné poradkyně Jindry Zemanové mají žáci čas do 28. února, kdy je potřeba odevzdat přihlášky řediteli základní školy. V rozhodování jim mohou pomoci nejen jejich rodiče a kamarádi, ale také informace, které najdou na internetových stránkách jednotlivých středních škol.

Studenti střední zdravotnické školy Beroun měli pro náv〜štěvníky dne otevřených dveří přichystány praktické ukázky z výuky. „Na figurínách předvádíme resuscitaci. S figurínami pracují žáci až do třetího ročníku, kdy praxe pokračuje v nemocnici a setkávají se zde s pacienty,“ objasnila studentka třetího ročníku Alexandra Pávišová.

Střední zdravotnická škola Beroun nabízí ke studiu obor Sociální péče – pečovatelská činnost a Zdravotnický asistent.

Zájemci, kteří chtějí navštívit i jiné střední školy, mohou využít dne otevřených dveří na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Berouně, který se bude konat již v pátek 11. ledna. Soukromá škola cestovního ruchu bude den otevřených dveří pořádat 16. ledna.