Maminka tříletého Matýska byla ve čtvrtek 15. dubnapod velkým tlakem. Se svým malým synem totiž šla k zápisu do mateřské školky. Zatímco se Matýsek bezelstně těšil na nové kamarády, hračky a tu spoustu zábavy, co si v mateřince užije, maminka nešetřila skepsí.

„To víte, že mám obavy. Od kamarádek, které zápis absolvovaly třeba v minulém roce, vím, jak je umístění dítěte složité,“ povzdechla si maminka. „Slyšela jsem, že přednostně berou starší děti, mému klukovi jsou jen tři. Navíc jsem zatím bez práce. Sice si něco snažím najít, ale v dnešní době je to všechno strašně složité,“ svěřila se se svými starostmi mladá žena.

V letošním roce má malý Matýsek stejně jako desítky dalších dětí z Berouna a okolí daleko větší šanci na přijetí. Díky rekonstrukci bývalých jeslí na Velkém sídlišti v Berouně získá město novou školku. V té by si od září mělo začít hrát 80 dětí ve zcela nových třídách.

„Po dokončení nové mateřské školky bude kapacita předškolních zařízení v Berouně 662 míst. Do prvních tříd by mělo letos odejít 190 předškoláků, a tak bude možné díky zmíněné nové školce přijmout rekordních 270 dětí,“ uvedla tisková mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

V loňském roce přitom město Beroun mohlo vyhovět pouze 174 žadatelům o místo v mateřince.

Uspokojit všechny žadatele ale s největší pravděpodobností nebude možné. „Jen pro zajímavost, loni se v mateřských školkách zapsalo 360 dětí. Povinností města je vyhovět všem zájemcům s trvalým pobytem v Berouně a s dětmi v předškolním věku, a takových jsme loni měli pouze 15. Naší snahou je ale uspokojit také zájemce s bydlištěm v Berouně, s věkem dětí nad tři roky, a těch bylo loni 200,“ uvedl místostarosta Berouna Tomáš Havel.

Vzhledem k velkému počtu uchazečů zřizovatelé předškolních zařízení stanovují jasná pravidla pro přijetí dětí. Ta má i město Beroun.

„Přednost dostanou děti, které se budou vzdělávat formou celodenní docházky a které dovrší do 31. srpna letošního toku věku tří let. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a s povoleným odkladem školní docházky stěhující se do Berouna budou přijaty na tříměsíční zkušební dobu s tím, že do vypršení této lhůty musí být prokázán jejich trvalý pobytv Berouně. To samé bude platit i v případě rodičů, kteří u zápisu uvedou, že plánují do zaměstnání nastoupit. Do konce tříměsíční zkušební doby musí doložit, že jsou skutečně zaměstnaní,“ upozornil Tomáš Havel.