Obec Liteň zase vyhrála kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba za svůj systém hlášení závad. Obě obce postupují do celostátního kola.

Obec Hlásná Třebaň v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba skončila v soutěži, do které se každoročně hlásí obce ze všech 14 krajů v České republice, na druhém místě. V soutěži uspěla se svou elektronickou službou pro občany, a to s chytrým systém evidence odpadů Econit.

„Velmi nás těší, že porotci ocenili právě službu, která výrazně pomáhá ke snižování odpadů v obci,“ uvádí místostarosta Hlásné Třebaně Vnislav Konvalinka a dodává: „ocenění je pro nás důkazem, že jsme se v případě odpadového hospodářství vydali správným směrem.“

V Hlásné Třebani byl chytrý systém elektronické evidence odpadů Econit spuštěn v dubnu roku 2018. Společně s tím obec zavedla pohodlný systém sběru tříděného odpadu dům od domu. Občané pravidelně získávají na obecním úřadě zdarma pytle a etikety s QR kódy, které obsahují informaci o dané domácnosti a druhu odpadu. Tyto kódy pak lepí na pytle s tříděným odpadem.

V obci se třídí zvlášť do pytlů papír, plast a sklo, které se sváží pravidelně každých 14 dní. Systém v obci výrazně zvýšil vytříděnost odpadů a Hlásná Třebaň díky tomu ušetřila nemalé finanční prostředky. A co je systém Econit? Hardwarová část systému představuje nástroje na sběr dat – tedy čtečky, které načítají kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený přesně potřebám daných obcí. Těm přináší dokonalý přehled nad odpady, a tak i úspory.