„Všechny akce, které našim klientům nějakým způsobem zpestří jejich život, jsou pro ně příjemné, a ty předvánoční obzvláště," poznamenala dojatá ředitelka zdického domova důchodců Ivana Rabochová.

Koledy včera zněly i obcí Březová. Děti i dospělí se k akci Česko zpívá koledy přidali již potřetí. Na náves jich přišlo několik desítek a úderem osmnácté hodiny se obcí nesly sváteční tóny. Nakonec se nad návštěvníky vznesly balóny přání.

Česko zpívalo koledy i v domově důchodců ve Zdicích. | Video: Romana Šimková
Vánoční koledy v podání zdických seniorů. | Video: Romana Šimková
Senioři ve Zdicích při akci Česko zpívá koledy. | Video: Romana Šimková