V létě se také podařilo dokončit odvětrání suterénních prostor pod jevištěm a také technické místnosti u sociálního zařízení kavárny. To se podařilo udělat za 80 tisíc korun. Po 62 letech do-šlo i k výměně parket v hlavním sále domu. Investice za 600 tisíc korun přispěje ke kvalitnímu využití tohoto prostoru.

Z další novinky budou mít radost hlavně herci a muzikanti, kteří tu vystupují. Díky zastřešení zdvihací plošiny se už nemusejí bát, že by se jim při špatném počasí mohly poničit hudební nástroje.

Na budově hereckých šaten a zkušeben je teď i podbití střechy, a protože letos došlo k havárii na inženýrských sítích, musela se udělat i generální oprava podlahy v hereckých šatnách za 20 tisíc korun. Po dvou letech provozu se interiéry také nově vymalovaly, až na strop v hlavním sále.

Poslední velkou, ale zásadní investicí, která se uskutečnila v září, bylo vyřešení akustiky v hlavním sále. Vycházelo se ze zpracované studie, kdy zvítězila ekonomicky nejméně náročná varianta, a to vyřešení akustiky na jevišti. V praxi to znamená, že se na celou plochu stropu jeviště upevnila jednotná deska a pod ní se zavěsilo dalších devět desek, které tlumí zvuk. Akustika vyjde na 200 tisíc korun.

O novinkách a vylepšení v Plzeňce se můžete osobně přesvědčit na akcích, které se zde konají. V říjnu dům hostí například koncerty mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Ve čtvrtek 19. října se tu pak uskuteční slavnostní večer k oslavám výročí vzniku samostatného Československa spojené s udílením Cen města Berouna. Návštěvníci se kromě tanečního a kulturního vyžití mohou strávit příjemné chvíle i v kavárně a cukrárně. Interiérově jsou obě provozovny laděny v prvorepublikovém stylu a je tu navíc dětský koutek, kde si děti pohrají, zatímco rodiče si budou moci vychutnat kávu, či si vybrat z široké nabídky zákusků.

JANA KÁNINSKÁ