Obce s jejich pomocí mohou letos zateplit budovy mateřských i základních škol a rozšířit jejich kapacity.
Zdicím se podařilo získat na přístavbu mateřské školy deset milionů korun a další miliony korun město získalo na zateplení sportovní haly a zametací vůz.

Milionové dotace posílily také rozpočet Králova Dvora. S pomocí 17 milionové dotace nyní město staví splaškovou kanalizaci v městské části Levín a na výstavbu nového pavilonu mateřské školy získalo dotaci 12,2 milionu korun. Dalších 12 milionů korun pomůže v Králově Dvoře s revitalizací významné sídelní zeleně v intravilánu města.

„Dotaci se nám podařilo získat také na výstavbu bezbariérového chodníku podél Dibřího potoka a Plzeňské ulice, a to ve výši 2,2 milionu korun," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Desítky milionů letos posílily i rozpočet města Berouna. Jen od začátku roku už Beroun získal pět důležitých dotací, jejichž celková suma přesahuje 40 milionů korun. Beroun uspěl s projektem výstavby Muzea berounské keramiky, na který získal 8 milionů korun. Takřka 5 milionů korun získal na výstavbu hřišť a herních prvků ve školkách. Uspěl i v případě dotace ve výši 12 milionů korun určené na rekonstrukce částí ulic Kollárova, Preisslerova a na Jarově. Před několika týdny Beroun obdržel dotaci 21 milionů korun na zateplení školních budov.⋌