„Za poslední roky byly otevřeny tři třídy pro 80 dětí a stále je to málo. Po letošních zápisech, jsme museli odmítnout přibližně padesátku tříletých dětí," upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Hodně dětí totiž nesplnilo kritéria, která jsou podmínku pro přijetí do králodvorské mateřské školy. „Musím s úsměvem poznamenat, že do kritérií se nevešla ani moje zářijová dcera," poznamenal 
s úsměvem Petr Vychodil.

Podle vedení města však situaci hodně zkresluje i takzvaná školní turistika, kdy těsně před zápisy do Králova Dvora rodiče přehlásili řadu předškoláků. „Bohužel tento fakt mohu jen potvrdit. Pro přijetí máme pouze dvě kritéria – trvalé bydliště a věk dítěte, ale rodiče mnoha dětí 
z okolních obcí se toho často snaží zneužívat," dodává Vychodil.

„Měli jsme s tím také problém. V Králově Dvoře jsme stavěli dům a dcera šla do školky. Nevzali nám ji do Králova Dvora, protože jsme tam neměli ještě trvalé bydliště," poznamenal Luboš Skopal.

Z toho důvodu vedení města připravuje projekt stavby dalšího pavilonu mateřské školky, a to pro jednu až dvě třídy. Pokud vše půjde podle plánu, pavilon by měl být otevřen 
1. září příštího roku.

„I když počet obyvatel Králova Dvora roste geometrickou řadou, myslím si, že výstavba tohoto nového pavilonu situaci s předškoláky vyřeší," říká závěrem králodvorský starosta.