Většinu dětí, které mají trvalé bydliště v Berouně a k 31. srpnu dovrší tří let, se podaří městu Beroun letos umístit do zdejších mateřských škol. K zápisům přišlo v březnu do šesti mateřinek 340 dětí s trvalým pobytem ve městě. A právě trvalý pobyt je jedním z hlavních kritérií. Z tohoto počtu dosáhne k 31. srpnu tří let věku 260 dětí, volných míst bude 230