„Chtěli jsme vytvořit prostředí, ve kterém budeme prezentovat soukromou Základní školu Via. Zatím se staví a bude otevřena v září roku 2025. Zároveň chceme, aby bylo toto místo využíváno také pro setkávání lidí, kteří se zajímají o vzdělávání. K tomu slouží i dnešní akce a podobné budou následovat,“ uvedl ředitel Základní školy Via Petr Hopfinger.

Na slavnostním zahájení se uskutečnil workshop Jana Zemana z neziskové organizace PAQ Research, která se dlouhodobě věnuje analýze dat ve vzdělávání, na téma Jak podpořit úspěšnost ve vzdělávání na území ORP Beroun. Zúčastnili se ho ředitelé největších základních škol v Berouně, radní, zástupci společnosti Člověk v tísni i rodiče budoucích žáků Základní školy Via. Jan Zeman poukázal na problém, kdy vzdělávací neúspěchy dětí následně zatěžují území. Tedy pokud děti nechodí do školy, nebo nedokončí školu z různých důvodů, jako je bytová nouze, exekuce rodičů nebo nízká podpora v rodině, pak jsou častěji nezaměstnané, což znamená vyšší náklady pro stát i pro obec.

V Berouně byl otevřen Dobrý soused. Klade si za cíl zlepšit úroveň vzdělávání | Video: Jana Hájíčková

„Z dat vyplývá, že vyšší nezaměstnanost je na územích s vyšším podílem nedokončování základní školy,“ poukázal Zeman. Uvedl, jaké důvody ovlivňují neúspěšnost žáků a zdůraznil, že ve školách, kde působí psycholog nebo speciální pedagog, mají mnohem lepší výsledky, tedy méně dětí, které školu nedokončí. „Příští setkání bude v září se šéfkou Středního článku podpory, což je organizace ministerstva školství, skrz kterou dává podporu ředitelům. Rádi bychom pozvali ředitele a vedení škol v ORP Beroun,“ uzavřel Hopfinger.