Dohoda lesníků, kteří spravují šest tuzemských unikátních lesních lokalit – mimo jiné také Brdy, a turistické organizace, jež má ve své kompetenci značení a údržbu pěších, lyžařských, ale i cyklistických a jezdeckých tras v české přírodě, by měla přinášet benefity především návštěvníkům lesa. Spolupráce by měla přispět k rozvoji rekreačních funkcí v přírodních lokalitách, které ještě před několika lety byly jako vojenské výcvikové prostory veřejnosti uzavřeny. Převážně jde o rozvoj a údržbu návštěvnických tras v těchto lokalitách, které armáda aktuálně nevyužívá k výcviku.

„Dohoda reflektuje vývoj v přírodních lokalitách v naší správě, které se otevřely veřejnosti v rámci optimalizace újezdů před čtyřmi roky. Turistický rozvoj v Brdech, kde byl vojenský újezd zrušen a na jeho území vznikla chráněná krajinná oblast, ale i v dalších lokalitách, ukázal, že užší spolupráce s Klubem českých turistů bude prospěšná pro všechny – pro značkaře tras, pro nás jako správce lesů, ale především pro návštěvníky těchto přírodních lokalit,“ vysvětlil Petr Král, ředitel Vojenských lesů a statků.

Uzavřená dohoda stanovuje také jasné postupy a principy spolupráce v rámci efektivnějšího značení tras a také informačních systémů, ale také dává přesné kroky řešení kdy je potřeba trasu změnit. Spolupráce by tak měla zajistit, aby v lesích ve správě resortu obrany nedocházelo ke konfliktům mezi zájmy turistů, armády i lesníků, kteří v těchto lokalitách hospodaří.

Samozřejmostí je také důraz na bezpečnost návštěvníků v bývalých armádních lokalitách. Prostor Brd sloužil desítky let jako vojenské cvičiště, a proto je stále možné tu nalézt nevybuchlou munici. V květnu letošního roku to bylo při průzkumu lesního porostu nalezeno 52 kusů nevybuchlých dělostřeleckých granátů. Většina z nich byla na místě zlikvidována pyrotechnikem, další část pak odvezena.

„Součástí dohody je také spolupráce při výchově veřejnosti k ohleduplnému vztahu k přírodě – společným zájmem je vést návštěvníky k pochopení nutnosti trvale udržitelného užívání přírody a krajiny,“ uvedl předseda Rady značení Klubu českých turistů Pavel Přílepek.

Bývalé i současné vojenské újezdy jsou unikátními přírodními oblastmi, domovem celé řady vzácných živočišných i rostlinných druhů. A to i díky tomu, že se jim vyhnul po desetiletí, kdy sloužily armádě, běžný civilizační ruch. „Shodli jsme se s klubem turistů, že musíme při rozvoji rekreačních funkcí těchto oblastí udělat vše pro to, abychom tento stav nenarušili,“ uzavřel ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král.