Personální změny na středočeském krajském úřadu, kde nový hejtman David Rath (ČSSD) nechal odvolat všechny vedoucí oborů i jejich zástupce a místa se nově obsazují na základě výběrových řízení, se dostávají do centra pozornosti vPoslanecké sněmovně. Nejde ovšem o posty vedoucích odborů, ale o obsazení místa ředitele úřadu. Josefa Kubiše, dlouholetého ředitele zéry předchozího hejtmana Petra Bendla (ODS), jenž ukončil pracovní poměr k31. prosinci, by měl vystřídat Petr Hostek. Ten byl vybrán při konkurzu už 10. prosince. Následně hejtman zaslal ministru vnitra Ivanu Langerovi žádost o udělení souhlasu se jeho jmenováním na ředitelský post.

Protože dosud nepřišla odpověď, obrátil se poslanec Richard Dolejš (ČSSD) ze Zdic na ministra písemnou interpelací. Vní se dotazuje, kde je problém, upozorňuje ministra, že jeho nečinností mohla ohrozit řádný výkon státní správy a samosprávy ve Středočeském kraji – a současně se dotazuje, zda postoj ministerstva není veden politickými důvody a neschopností ODS vyrovnat svolební porážkou. „Pan ministr Ivan Langer si musí uvědomit, že funkce ministra vnitra není totožná sfunkcí místopředsedy ODS,“ konstatoval Dolejš.

Otázky, které Richard Dolejš předkládá ministru Ivanu Langerovi:
- Proč jste dosud nevyjádřil souhlas se jmenováním Ing. Petra Hostka do funkce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje?
- Byly podle Ministerstva vnitra ČR splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro žádost hejtmana o souhlas?
- Vpřípadě, že byly všechny zákonné normy naplněny, jaký jiný důvod Vás vede knečinnosti? Existují jiné zvláštní důvody, pro které jste zatím nedal souhlas se jmenování nového ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje?
- Není Váš postoj ke jmenování veden politickými důvody a neschopností Vaší politické strany se vyrovnat svolební porážkou?
- Jste si vědom, že Vaší nečinností dnes mohou vznikat závažné důvody pro ohrožení řádného výkonu státní správy a samosprávy ve Středočeském kraji?