Ten kdo bude mít domácí ohňostroj na starost, by se měl proto vyvarovat konzumaci velkého množství alkoholu. Měl by dodržet bezpečnou vzdálenost, a to nejen pro sebe, ale i pro sousedy a okolí.

Pokud se stane, že zábavní pyrotechnika nevybuchne, je vhodné deset minut počkat a teprve potom se k ní přiblížit. Potom ji zneškodněte. Většinou se musí zalít větším množstvím vody.

„Nabývání a používání prostředků zábavné pyrotechniky se v podmínkách České republiky řídí patřičnými právními předpisy. Dle těchto právních předpisů se prostředky zábavné pyrotechniky dělí do čtyř tříd nebezpečnosti, kdy třída nebezpečnosti I. je nejméně nebezpečná a mohou jí nabývat a držet všechny osoby, tedy o osoby mladší 15 let,“ informovala mluvčí berounské policie Lenka Uriánková.

Do třídy nebezpečnosti II. jsou zařazovány prostředky, které mohou nabývat a používat pouze osoby starší 18 let a mají se prodávat pouze v kamenných obchodech, tedy v obchodech, které podléhají stavebnímu povolení. Ne tedy na tržnicích a jim podobných místech. Prostředky zábavné pyrotechniky třídy III. a IV. jsou již prostředky profesionální a jsou určeny osobám se speciálním oprávněním.

Již při nákupu zábavné pyrotechniky je nutné mít na paměti několik dobrých zásad, jejichž dodržení může již v tomto stádiu předejít celé řadě nepříjemností a někdy i tragických událostí.

Rovněž tak při používání prostředků zábavné pyrotechniky je dobré se držet několika, léty a praxí ověřených základních zásad, které vám pomohou užít si po všech stránkách vámi připravený a vlastnoručně “odpálený“ ohňostroj.

Pyrotechnika by měla být nepoškozená. Měli bychom jí používat ve stavu, v jakém byla koupená a vždy se důkladně seznámit s návodem na použití a ten bezpodmínečně dodržet.

Pokud dodržíte zmiňované základní zásady, je předpoklad, že si bez jakékoli újmy vychutnáte krásné ohňostrůjné efekty, které budou umocněny ještě tou skutečností, že si ohňostroj sami sestavíte a sami odpálíte.

„Po celou dobu práce s prostředky zábavné pyrotechniky proto mějte na paměti, že zacházíte s velice citlivým a nebezpečným materiálem, kdy každá byť sebemenší chybička či podcenění tohoto materiálu může mít katastrofální následky. Je potřeba si uvědomit, že každoročně prostředky zábavné pyrotechniky způsobí zranění mnoha lidem a že v důsledku tohoto se pak plánované a očekávané krásné okamžiky ve zlomku sekundy mění v bolest, neštěstí a životní tragedie,“ upozornila Lenka Uriánková.